BETH SYDD YN BOSIB GYDA'N GILYDD
Mae bod yn arweinydd go iawn wrth wraidd y gwaith hwn. Ar ôl pob rhaglen neu weithdy, byddwch chi a'ch tîm yn:
  • • cael eglurder a dealltwriaeth drylwyr o’ch cryfderau a'ch rhinweddau
  • • datblygu hyder a chreadigrwydd fel arweinydd ac fel tîm
  • • deall a sylwi ar effaith eich arweinyddiaeth a’r canlyniadau ar gyfer eich sefydliad

Oherwydd y bydd eich gofynion penodol yn unigryw i chi, rwy'n cynnig ymgynghoriad am ddim er mwyn sicrhau y gallwn weithio gyda'n gilydd ac i gytuno ar amcanion. Fy arbenigedd yw rhoi hwb i chi wella eich arweinyddiaeth, gwella datblygiad tîm a gwella cyfathrebu.

Cath Allen

COFRESTRWCH NAWR!

ar gyfer diweddariadau a/neu ymgynghoriad.